autoškola praha logo


Autoškola Praha - Školení řidičů

Tuto nabídku a informace pro Vás připravili firmy Autoškola Bruck & Autoškola Felicitaa Praha 2 Perucká 1

Školení řidičů dle platných právních norem se rozděluje do dvou základních skupin:Školení řidičů vozidel do 3500 kg (dříve tzv. referentské školení)

Na tento druh školení se naše firmy specializují již od r. 1991, takže s jeho prováděním mají naši kvalifikovaní lektoři obrovskou zkušenost. Patříme mezi nejzkušenější a vysoce kvalifikované subjekty, které tento druh školení řidičů provádějí. Přesto však tato školení provádíme za jedny z nejnižších cen na trhu.

Kdo, proč a jak často musí se musí tohoto školení účastnit ?

Povinnost zúčastnit se tohoto školení řidičů ze zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Dále nařízení vlády č. 168/2002 Sb., vyhlášky č. 108/1976 Sb.,vyhlášky 64/1987 Sb. a nařízení vlády č. 589/2006.
Působí to trochu zamotaně v praxi je to tak, že 1x za rok by se měli tohoto školení řidičů zúčastnit všichni, kteří řídí vozidlo v souvislosti s výkonem své práce tzn. samozřejmě zaměstnanci, kteří řídí služební vozidla, zaměstnanci používající svá soukromá vozidla pro pracovní účely,  OSVČ, i řidiči kteří řídí vozidla například pro potřeby nadací občanských sdružení apod. (s výjimkou situace, kdy takto činí bez nároku na jakoukoliv formu náhrady nákladů).

Proč nezvolit on line formu školení?

Především je třeba uvést, že online forma tohoto školení řidičů není nezákonná, ale výsledkem školení kromě toho, že se jeho účastníci dozvědí o změnách a novinkách v předpisech o provozu motorových vozidel, bezpečnosti práce při řízení vozidel, novinkách v poskytování první pomoci atd. Je také doklad o školení. U nás obdržíte  pro  každou  osobu doklad opatřený 2 originály razítek a vlastnoručním podpisem školitele. U online certifikátu je ten problém, že v případě jednání s policií, soudy, pojišťovnami, dopravními úřady, finančními úřady a dalšími je zcela na jejich libovůli, zda se s takovým certifikátem spokojí. V případě dokladu vydaného u nás se vám zaručujeme jeho právní nezpochybnitelnost!!! Školení provedeme dle Vašich požadavků ve Vašich prostorách nebo našich moderních učebnách.
Pochopitelně dle Vašich časových požadavků. Není problém ani školení řidičů o víkendu (např. v rámci výjezdních firemních školení)

Ceník školení

1 – 3 účastníků ……………………….. 420 Kč za osobu
3 – 5 účastníků ……………………….. 320 Kč za osobu
6 – 10 účastníků ……………………….. 250 Kč za osobu
11 – 30 účastníků ……………………….. 190 Kč za osobu
30 a více ……………………….. po vzájemné dohodě


Pravidelné profesní školení pro držitele profesních průkazů

Ve spolupráci s partnerským školicím střediskem pro Vás zajistíme také profesní školení řidičů pro pro řidiče vozidel skupin C, C+E, D, D+E nebo C1,C1+E,D1,D1+E. Školení nařizuje zákon 247/2000 sb. V rozsahu 7 hodin v kalendářním roce.

Získání profesního průkazu

Zajistíme také získání profesního průkazu pro všechny skupiny řidičských oprávnění.

Ceník

pravidelné 7 hodinové školení ……………………….. 1.200 Kč
získání profesního průkazu ……………………….. dle počtu a dalších Vašich požadavků po vzájemné dohodě

Těšíme se na využití našich služeb, které jsme pro Vás  připravili a ujišťujeme Vás, že uděláme naprosto vše pro Vaši maximální spokojenost.